Donorovereenkomst

Als u als wensouder(s) besluit om een kind te krijgen door middel van spermadonatie komt daar van alles bij kijken. Het is verstandig om daar van tevoren goed over na te denken en een weloverwogen beslissing te nemen.

Donorovereenkomst

Er zijn verschillende soorten donoren. In Nederland duiden we die aan als A-donoren, B-donoren en C-donoren. De A-donor is een volledige anonieme donor. Dat is in Nederland sinds 2004 niet meer mogelijk dus een A-donor is een donor die voor 2004 heeft gedoneerd of een buitenlandse donor. De B-donor is een donor uit een fertiliteitskliniek. Op deze donor is de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting van toepassing. Een B-donor is niet volledig anoniem omdat de wet voorschrijft dat er persoonsgegevens van de donor bewaard moeten worden zodat het kind daar later inzage in kan krijgen. De C-donor is een bekende donor. Vaak uit de vrienden- of kenniskring van de wensouder(s). De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting is niet van toepassing op deze donor. Afspraken tussen een C-donor en de wensouder of wensouders worden vaak vastgelegd in een donorovereenkomst.

Donorovereenkomst is altijd maatwerk

Een donorovereenkomst is altijd maatwerk. De donorovereenkomst bevat afspraken tussen de donor en de wensouder of wensouders en het is aan te raden om de overeenkomst op te stellen voordat de inseminatie heeft plaatsgevonden. Omdat ieder gezin iets anders af wil spreken is een standaard model niet aan te bevelen. Bepaalde onderwerpen komen wel in bijna elke donorovereenkomst terug. Zo is het verstandig om vast te leggen hoe jullie aankijken tegen het ouderschap en het contact tussen de donor en het kind.

  • Wie wordt juridisch ouder van het kind?
  • Zal er omgang zijn tussen de donor en het kind en hoe vaak zal dit contact plaatsvinden?
  • Wie krijgt het gezag over het kind? In de meeste donorovereenkomsten staan ook afspraken over de inseminatie en de verdeling van de kosten die daarmee samenhangen.
  • Heeft de donor al vaker gedoneerd of is hij dit van plan?
  • Wil de donor ook doneren voor eventuele broertjes of zusjes?
  • Wie draagt de (reis)kosten voor de inseminaties.
  • Maken jullie hiervoor gebruik van een kliniek of doen jullie dit zelf?

De bedoeling van een donorovereenkomst is om duidelijkheid te krijgen over de intenties van de betrokkenen en om hun identiteit vast te stellen. Dit is zowel in het belang van de wensouders en de donor als in het belang van het betrokken kind. De donorovereenkomst is een familierechtelijke overeenkomst en de afspraken moeten dus nageleefd worden. De donorovereenkomst kan eventueel ook als bewijs dienen als er geschillen ontstaan.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

|

“Professioneel en betrokken”

Ik heb het als een prettige samenwerking ervaren. Mr. Broers is erg betrokken en professioneel. Er werd door haar snel gehandeld en ik had altijd het gevoel dat ze veel aandacht aan mijn zaak besteedde Ik ben ook erg tevreden over de uitkomst.

Dennes

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten