Verhuizen met een minderjarig kind

Wist u dat u vervangende toestemming van de rechter nodig heeft om met uw kinderen te kunnen verhuizen als de andere gezaghebbende ouder die toestemming niet aan u geeft?

Verhuizen met een minderjarig kind

Als ouders gezamenlijk gezag hebben over een minderjarig kind en één van de ouders wil met het kind verhuizen, dan heeft de verhuizende ouder toestemming nodig van de andere ouder. Het komt weleens voor dat de andere ouder geen toestemming wil verlenen. In dat geval kan er bij de rechter verzocht worden om vervangende toestemming om te verhuizen.

Als een ouder alleen belast is met het gezag is die ouder in beginsel vrij in de keuze van de woonplaats van zichzelf en van het kind. De Hoge Raad heeft echter recent in een uitspraak aangegeven dat er op grond van de wet een grondslag is om deze keuzevrijheid te beperken.

Op grond van de wet is een ouder verplicht de omgang tussen het kind en de andere ouder te bevorderen. Indien dat niet gebeurt is de rechter op grond van het Europese Mensenrechtenverdrag gehouden een gepaste maatregel te nemen om de met het gezag belaste ouder ertoe te bewegen alsnog medewerking te verlenen aan omgang tussen het kind en de andere ouder. De Hoge Raad geeft hierover aan dat een verbod aan de met het gezag belaste ouder om te verhuizen, dan wel een bevel aan deze ouder om terug te verhuizen, een passende maatregel kan zijn.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

|

“ik ben bijzonder adequaat, professioneel en zeer vakkundig geadviseerd en geholpen”

Mijn vragen en twijfels over een aantal zaken rondom mijn scheiding zijn zeer adequaat, duidelijk en professioneel opgepakt en beantwoord. Hierdoor voelde ik me gesteund om verdere stappen te ondernemen die en ben ik goed ondersteund en geadviseerd wat voor mij tot meer dan het gewenste resultaat opleverde. Alle complimenten en dank voor mr. C. van Beukering voor de prettige, menselijke en vriendelijke en professionele ondersteuning, mijn verwachtingen zijn meer dan uitgekomen.

Boudewijn, Wijchen 

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten