M/V of X

In Nederland wordt op de geboorteakte geregistreerd of men man (M) of vrouw (V) is. Dit geeft echter geen ruimte voor een andere genderbeleving. De maatschappij wordt steeds genderneutraler en voor sommige mensen is het belangrijk om erkend te worden als non-binair en dat vervolgens de juridische situatie (waaronder de aanduiding op de geboorteakte) overeen komt met de genderidentiteit.  

M/V of X

De Nederlandse wet biedt op dit moment geen grondslag voor een genderneutrale registratie. Een juridische vraag die de gemoederen al even bezig houdt is of de rechter op verzoek van een non-binair persoon de burgerlijke stand toch opdracht mag geven om een genderneutrale registratie in de registers van de burgerlijke stand op te nemen. Kortom, X in plaats van M of V op de geboorteakte.

Rechters gaan wisselend om met verzoeken om opdracht te geven aan de burgerlijke stand om een genderneutrale registratie op te laten nemen. Sommige rechters doen dit wel en sommige rechters niet. De wetgever zit momenteel stil. Er is dus belang bij duidelijkheid.

Om duidelijkheid te krijgen over de bevoegdheden van de rechter, en daarmee de rechten van burgers, stelde de rechtbank Den Haag hier op 17 december 2021 vragen over aan de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van ons land. Niet alleen wil de rechtbank Den Haag weten óf de rechter opdracht mag geven om de geboorteakte aan te passen, maar ook hoe dan in een genderneutrale vermelding zou moeten worden voorzien: door bij het geslacht een ‘X’ op te nemen, door bij het geslacht een ‘-’ op te nemen, door de vermelding ‘waarvan het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld’, of op een andere wijze?

De Hoge Raad zal een antwoord geven op de vragen van de rechtbank Den Haag. Zo ver is het echter nog niet. Het duurt in de regel maanden voordat een dergelijke vraag van de rechter wordt beantwoord.

To be continued…

 

Wilke Maas-van Weert

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

|

“Zeer goed”

Mijn zaken waren gecompliceerd en mijn advocaat wist hierin een goede lijn te houden en zich te richten op de kernpunten. Een advocaat die oog heeft voor het belang van het kind en zeer goede kennis van zaken heeft.

Ed, Eindhoven 

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten