Alimentatieindex 2023: 3,4 %

Inmiddels is bekend dat alle alimentatie die betaald moet worden met ingang van 1 januari 2022 op basis van de wet wordt verhoogd met 1,9%.

Alimentatieindex 2023: 3,4 %

In 2022 was dat 1,9%. Het percentage van de indexering wordt door de staatssecretaris van Justitie jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen.

Dat geldt voor alimentatie die is afgesproken – en al of niet schriftelijk is vastgelegd –  en voor alimentatie die door de rechter is vastgesteld.

De indexering hoeft niet te zijn afgesproken of door de rechter vastgesteld, die geldt automatisch.

De indexering hoeft alleen niet betaald te worden als die uitdrukkelijk is uitgesloten bij overeenkomst of door de rechter.

Als de hogere geïndexeerde alimentatie niet betaald wordt kunt u hetgeen te weinig is betaald nog (laten) incasseren. In dat geval kan degene die de alimentatie moet ontvangen zich beroepen op verjaring. De termijn van verjaring is vijf jaren.

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen? Bel ons.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

|

“Perfecte advisering en compleet ontzorgd”

Als leek werd ik geadviseerd en gestuurd, bij het uitblijven van reacties en/of het niet nakomen van afspraken werd er direct en adequaat gereageerd door de mensen van Claassen zodat ook de vaart erin werd gehouden. Ik hoop niet snel weer een advocaat nodig te hebben maar mocht het zo zijn dat wordt het toch weer deze club.

Jan Vinck 

Claassen Advocaten