Mediation bij problemen over de afwikkeling en verdeling van een erfenis

Wist u dat mediation uitkomst kan bieden bij problemen over de afwikkeling en verdeling van een erfenis?

 

Mediation bij problemen over de afwikkeling en verdeling van een erfenis

Bij mediation gaan de erfgenamen samen met een onpartijdige tussenpersoon (= de mediator) op zoek naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Er wordt niet alleen gekeken naar de juridische kanten van een zaak maar er is ook aandacht voor (het behouden van) de familierelatie.  Als de erfgenamen gezamenlijk tot een oplossing komen, legt de mediator deze vast in een vaststellingsovereenkomst.

Een groot voordeel van mediation is dat de erfgenamen gezamenlijk bepalen wat de oplossing is. De erfgenamen zijn dus niet afhankelijk van het oordeel van de rechter. Daarnaast gaat mediation sneller dan een gerechtelijke procedure. Er kan dan op korte termijn een punt achter de afwikkeling worden gezet.

Mediation is op vrijwillige basis. Dit betekent dat alle erfgenamen hiermee moeten instemmen, anders is mediation niet mogelijk.

Wilt u meer weten of nalatenschapsmediation? Neem dan contact op met Claassen Advocaten.

Lees hier meer over erfrecht.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

|

“We zijn deskundig en betrokken geholpen”

Wij hebben tijdens de intake, voorbereiding en gang naar de rechtbank steeds vertrouwen gehad door de persoonlijke en deskundige zorg. Vooral de het terdege voorbereide pleidooi bij de rechtbank dwong bij ons en de rechter respect af.

Jan en Hetty 

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten