Wist u dat u een erfdeel kan beschermen door bewind in stellen over een of meer na te laten goederen?

Een bewind is een beschermingsmaatregel waarbij u de erfenis of de persoon die een erfdeel krijgt kunt beschermen. Als u kiest voor een bewind beheert de bewindvoerder de erfenis van de onder bewind gestelde. De bewindvoerder wordt bij testament of door de Kantonrechter benoemd. De bewindvoerder heeft als belangrijkste taak om de erfenis van de onder bewind gestelde te beheren. Wil de onder bewind gestelde gebruik maken van bijvoorbeeld geld uit de erfenis, dan zal hij/zij toestemming moeten vragen aan de bewindvoerder.

Wist u dat u een erfdeel kan beschermen door bewind in stellen over een of meer na te laten goederen?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een bewind in te stellen. Meestal wordt er voor bewind gekozen als de erfgenaam minderjarig is, een verstandelijke beperking heeft of als de erflater er weinig vertrouwen in heeft dat de erfgenaam goed met de erfenis om gaat (bijvoorbeeld door verslavingsproblematiek). Let wel: enkel de erfenis staat onder bewind, niet de persoon zelf.

Hoe lang het bewind duurt, wordt in het testament aangegeven. De onder bewind gestelde kan aan de rechter vragen het bewind vroegtijdig te eindigen. De onder bewind gestelde moet dan aantonen dat hij zelf het vermogen goed kan beheren.

Bent u onder bewind gesteld en wilt u dat dit opgeheven wordt? Of bent u een bewindvoerder en loopt u tegen moeilijkheden aan?

Neem dan contact op met Claassen Advocaten en vraag naar een van onze erfrechtspecialisten.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten