Thuiswerken OK, maar hoe controleer je dat als werkgever (als je dat al wilt)?

Het kabinet wil dat we allemaal zoveel als mogelijk thuis werken en de meeste werkgevers bij wie de werknemers dat kunnen doen, geven gehoor aan deze maatregel. De vraag die bij veel werkgevers vervolgens opkomt is “wat doen mijn werknemers tijdens het thuiswerken” en “werken zij thuis efficiënt”.

Hoe controleer ik dat? Met spionagesoftware? Wat als de werkgever verlangt dat de webcam aan wordt gezet tijdens het thuiswerken. Wat mag wettelijk gezien?

Thuiswerken OK, maar hoe controleer je dat als werkgever (als je dat al wilt)?

Instructierecht

Op grond van art. 7:660 BW heeft een werkgever een instructierecht en dat houdt in dat van een medewerker kan worden gevraagd zich te houden aan de werkinstructies of ordevoorschriften van de werkgever m.b.t. het verrichten van de arbeid. Het gaat dus om instructies die nodig zijn voor het goed functioneren van de onderneming van de werkgever. Het moet wel gaan om instructies die (a) redelijk zijn en (b) in een directe relatie staan tot het werk van de werknemer.

Privacy en AVG

Uitgangspunt is dat de werknemer ook tijdens werktijd recht op privacy heeft. Wil de werkgever controleren hoe de werknemer werkt, bijvoorbeeld via cameratoezicht, e-mail en internetgebruik of track and trace-systemen, dan moet dit wel volgens de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De afweging moet worden gemaakt of de werkgever een legitiem doel (gerechtvaardigd belang) voor de controlemaatregel heeft. Dat doel moet zwaarder wegen dan het recht op privacy van de werknemer.

Het in te zetten controlemiddel moet noodzakelijk zijn, terwijl er geen andere middelen mogelijk zijn die minder ingrijpend zijn voor de privacy van de werknemers om het gewenste doel te bereiken. Verder moet de werkgever de werknemers wel op de hoogte stellen van het te gebruiken controlemiddel en van zijn argumenten om dat in te zetten. Het is verstandig dat vast te leggen in een protocol.

Bij de controle van e-mail en/of telefoon, moet de werkgever wel rekening houden met het recht op vertrouwelijke communicatie van de werknemers.

Gewetensvraag voor de werkgever?

Waarom wil je een controlemiddel inzetten? Vertrouw je de werknemer niet? Dat een werkgever de werknemer mededeelt dat de werkgever de werknemer wil gaan controleren, kan iets doen in de relatie met de werknemer en dus mogelijk een averechtse werking hebben. Wees je van dit mogelijk effect bewust als je besluit een controlemiddel in te zetten.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten