Op vakantie met minderjarige kinderen

De zomer staat voor de deur. Dat betekent voor veel mensen een (buitenlandse) vakantie in het verschiet. Heeft u samen met uw ex-partner gezamenlijk gezag over de kinderen, dan zal uw ex-partner u toestemming moeten geven om met uw kinderen naar het buitenland te mogen reizen. Het is verstandig om deze toestemming op tijd te vragen. Als de toestemming dan niet wordt gegeven, is er voldoende tijd om aan de rechter om vervangende toestemming te vragen.

Op vakantie met minderjarige kinderen

Toestemmingsformulier

Het aantonen van de toestemming is vormvrij. Dit betekent dat ouders zelf mogen bepalen hoe zij de toestemming aantonen. De meest voorkomende manier om toestemming aan te tonen is door middel van een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier. Op de website van de Rijksoverheid staat een dergelijk formulier dat u kunt downloaden. Op dit formulier vult u de gegevens van de reizende ouder en  het meereizende kind in. Ook geeft u aan waar en voor hoe lang u met het kind in het buitenland verblijft. Om een eventuele grenscontrole soepel te laten verlopen, raden wij aan om de Engelse versie van dit formulier te gebruiken.

Vervangende toestemming

Weigert uw ex-partner toestemming te geven om met kinderen naar het buitenland te reizen? In dat geval kunt u aan de rechter om vervangende toestemming vragen.

De rechter weegt de belangen van alle partijen tegen elkaar af. Enerzijds kijkt de rechter naar het belang van u en uw kinderen bij de vakantie. Anderzijds kijkt de rechter naar het belang van uw ex-partner bij weigering van de toestemming. Daarbij weegt de rechter ook het risico mee van het niet terugkeren van de kinderen na de vakantie.

Uit rechtspraak blijkt dat de vervangende toestemming wordt geweigerd als er zwaarwegende omstandigheden zijn die in strijd zijn met de belangen van de kinderen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een vakantie onder schooltijd of een bestemming waarvoor een negatief reisadvies geldt.

 

Corona

Mogelijk wilt u dit jaar op vakantie naar het buitenland, maar geeft uw ex-partner geen toestemming vanwege het Coronavirus. Of heeft u juist besloten om in Nederland vakantie te vieren, maar heeft uw ex-partner uw toestemming gevraagd om met de kinderen in het buitenland op vakantie te gaan.

Op 31 maart 2020 heeft de Rechtbank Rotterdam daarover in een kort geding uitspraak gedaan. Moeder verzocht vervangende toestemming voor een vakantie naar Turkije deze zomer met haar vier minderjarige kinderen.

Moeder heeft bij haar verzoek toegelicht dat de minderjarige kinderen slechts eenmaal eerder op vakantie zijn geweest. Zij wil de kinderen mee nemen naar Istanbul en Alanya. Verder geeft zij aan dat zij al jaren aan het sparen is voor een vakantie. Ook voert zij aan dat zij vader al in een vroeg stadium heeft geïnformeerd over de voorgenomen reis.

Vader verleent geen toestemming aan moeder om met de kinderen op vakantie te gaan. Volgens moeder vindt de vader dat moeder, die niet van Turkse komaf is, niets in Turkije te zoeken heeft. Vader geeft daarover aan dat hij van mening is dat het voor een vrouw alleen niet geschikt is om met kinderen op reis te gaan naar Turkije. Bovendien is het onrustig in Turkije (onder meer met de vluchtelingenproblematiek) en ontbreekt het moeder aan financiële middelen voor een dergelijke reis.

Ten tijde van de zitting gold voor Turkije een negatief reisadvies. De rechter verleent om die reden toestemming aan moeder om met de kinderen op vakantie te gaan naar Turkije, tenzij het advies te zijner tijd luidt om alleen noodzakelijke (oranje) of geen (rood) reizen naar Istanbul en Alanya te maken.

Uit deze uitspraak volgt dus dat het onthouden van toestemming waarbij het Coronavirus als argument wordt gebruikt, waarschijnlijk geen standhoudt. De rechter houdt wel rekening met de reisadviezen. Indien er geen sprake is van een oranje of rood reisadvies, is de kans groot dat de vervangende toestemming wordt verleend.

 

Neem contact met ons op

Heeft u vakantieplannen gemaakt maar weigert uw ex-partner toestemming te geven? Of bent u het er niet mee eens dat uw ex-partner met de kinderen naar het buitenland reist? Neem dan contact op met de familierechtadvocaten van Claassen Advocaten!

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

|
Claassen Advocaten