Is een Freelanceovereenkomst een arbeidsovereenkomst ?

Daarover deed een rechtbank in Zeeland–West–Brabant medio mei 2020 uitspraak.

Is een Freelanceovereenkomst een arbeidsovereenkomst ?

Een werknemer was eerst werkzaam als stagiair, vervolgens als freelancer en daarna als werknemer met een arbeidsovereenkomst. In de freelance en in de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. De kantonrechter oordeelt (mijns inziens terecht) dat de freelancer tijdens de freelance overeenkomst als werknemer heeft gewerkt.

Om die reden heeft de kantonrechter geoordeeld dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst wordt geschorst terwijl het in de freelanceovereenkomst zou blijven bestaan. Dat leidt tot de conclusie dat ook dit concurrentiebeding moet worden geschorst.

De vraag is nu natuurlijk of de werkgever hiertegen in hoger beroep gaat. Mocht dat zo zijn, dan zullen wij dat met u delen.

Vraag advies aan onze arbeidsrechtspecialisten 040- 244 8970

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten