Relatieadvies van een echtscheidingsadvocaat

Guus Meeuwis zingt het en ik kan het alleen maar bevestigen: ‘‘Liefde is een werkwoord’’. Wat ik daarmee wil zeggen; Het gaat niet vanzelf, voor een goede relatie moet je je best doen. Een fijne relatie is ‘‘work in progress’’ en daar zal je aan moeten werken. Maar hoe doe je dat?

Relatieadvies van een echtscheidingsadvocaat

De wens om te scheiden

Als echtscheidingsadvocaat spreek ik dagelijks met mensen die uit elkaar gaan. Wat ik na al deze gesprekken heb gemerkt, is dat de wens om te gaan scheiden, niet van de ene op de andere dag ontstaat. Niemand gaat trouwen met de intentie om te gaan scheiden en wanneer het toch tot een scheiding komt, is dat vaak een wens die geleidelijk is ontstaan. Ook kan het een wens zijn die tegelijkertijd dubbel aanvoelt. Zo zal ik niet snel vergeten hoe een jong stel, met ook nog jonge kinderen, met tranen in de ogen een handtekening zette onder het echtscheidingsconvenant. Hun kwetsbaarheid en verdriet raakte mij en ik vroeg mij hierdoor af of deze echtscheiding wellicht voorkomen had kunnen worden.

Achter ieder dossier zitten mensen met een eigen verhaal. Als familierechtadvocaat ben ik geïnteresseerd in die verhalen. Hoe hebben zij elkaar ontmoet en hoe is hun leven daarna gelopen? Als het kan, bespreek ik dan ook graag wat de mooie momenten zijn die zij samen hebben gedeeld. Ook wordt er besproken wie de wens (als eerste) had om uit elkaar te gaan en of de motieven daarvoor met elkaar zijn besproken. Ondanks dat mensen deze vragen niet altijd verwachten of uitgebreid willen beantwoorden, vind ik het toch belangrijk om deze vragen te stellen. De antwoorden geven mij namelijk inzicht in de karakters van de mensen en de patronen die gaandeweg in de relatie zijn ontstaan. Door hier inzicht in te krijgen, kan ik hen vervolgens beter begeleiden bij het maken van afspraken die zien op de scheiding omdat die patronen ook zichtbaar zijn in het gesprek over de gevolgen van de scheiding

Deze gesprekken hebben mij veel waardevolle inzichten over de vraag hoe de wens tot echtscheiding kan ontstaan en of er mogelijkheden zijn om dit te voorkomen. In deze blog zal ik die inzichten met jullie delen in de hoop dat jullie hier iets aan hebben.

 

Tips

 

Communicatie is key

Eén van de belangrijkste onderdelen van een goede relatie is een goede communicatie. Daarbij praat je niet alleen over koetjes en kalfjes, maar maak je ook minder makkelijke onderwerpen met elkaar bespreekbaar. Denk hierbij aan onderwerpen als financiën, de taakverdeling in huis of de schoonfamilie. Spreek hierover je verwachtingen uit. Door over deze, soms lastige, onderwerpen te praten kom je erachter hoe de ander hierover denkt en of je op één lijn zit, of juist niet. Wanneer je van elkaar weet hoe je over deze onderwerpen denkt, is het ook makkelijker om rekening met elkaar te houden en eventuele ergernissen of misverstanden te voorkomen.

Wel is het van belang om je er bewust van te zijn, dat het uitspreken van je verwachtingen niet betekent dat de ander deze altijd zal waarmaken. Ieder heeft zijn eigen karakter en het is een illusie te denken dat je jouw partner kan veranderen.

 

Kies bewust voor elkaar en waardeer de ander

Voor een goed huwelijk kies je iedere dag. Elke dag kan je voor een keuze komen te staan die jou dichter bij jouw partner brengt of juist verder weg. Mijn advies is dan ook om bewust voor je relatie te kiezen en je daar ook naar te gedragen.

Een veel gehoorde reden voor het uit elkaar gaan, is dat de mensen als broer en zus zijn gaan leven. Als ik dan doorvraag, merk ik dat dit vaak gaandeweg is gebeurd en mensen niet meer de verbinding met de ander voelen zoals daarvoor. Het inzicht dat ik hieruit haal, is dat het van belang is om tijd met zijn tweeën door te brengen. Op die momenten ben je dan even niet een moeder, vader, zoon, dochter, vriend of collega maar ben je een geliefde en heb je bewust aandacht voor de ander. Voor sommige mensen kan het werken om net als in het begin van je relatie te gaan daten. Dat kan, maar je kan ook op een laagdrempelige manier tijd met elkaar doorbrengen en zo bewust aandacht voor elkaar hebben.

Vaak zie je dat partners elkaar voor lief gaan nemen en vergeten aan elkaar te laten merken wat hen aantrekt in de ander, totdat er een ander voorbij komt die dat wel uitspreekt. Ik denk daarom dat het van belang is om te onthouden waarom je verliefd werd op je partner. Vaak geef je dit in het begin van je relatie aan de ander aan. Hoe zou het zijn om dit ook na verloop van tijd nog eens te laten weten? Misschien heb je in de loop van de jaren nog andere punten ontdekt die jou van je partner doen houden. Deel deze ook en laat op die manier aan je partner merken dat je hem of haar (nog steeds) waardeert en liefhebt.

 

Valkuilen

 

Taal van de liefde

Verschillende cliënten hebben aangegeven dat de wens om te scheiden ontstond omdat zij iets misten bij hun partner. Zij voelden te weinig liefde en zagen daarom geen verdere toekomst meer. Soms bleek dat de andere partner wel degelijk liefde had gegeven, maar dit op een andere manier liet merken. Dit waardevolle inzicht wordt ook beschreven door Gary Chapman in zijn boek ‘‘De vijf talen van de liefde’’. In zijn boek legt hij uit dat er verschillende manieren zijn om liefde aan je partner te tonen. Ook geeft hij aan dat de ene manier niet beter is dan de andere. Chapman onderscheidt de volgende vijf manieren van het tonen van liefde:

– door het geven van het beste deel van onze tijd;

– door woorden van bevestiging;

– door cadeaus;

– door hulpvaardigheid;

– door lichamelijke aanraking.

Door er bewust van te zijn, en vervolgens ook met elkaar te bespreken, dat er verschillende manieren zijn om liefde aan je partner te tonen, kan je er ook achter komen dat jij zelf wellicht een andere manier gebruikt dan jouw partner. Het kan waardevol zijn om na te gaan welke ‘taal van de liefde’ jij spreekt en welke manier jouw partner heeft. Wellicht voel jij je niet altijd gewaardeerd door jouw partner omdat hij niet vaak uitspreekt dat hij van je houdt, terwijl jij dit wel graag wil horen. Mogelijk uit hij zijn liefde dan niet door dit uit te spreken, maar doet hij dit bijvoorbeeld door cadeaus te geven.

 

Team spirit

Een huwelijk, met name een huwelijk met kinderen, wordt soms vergeleken met het runnen van een bedrijf. Net zoals je in een bedrijf als team samenwerkt, is het ook in een huwelijk van belang om er voor te zorgen dat je samen een team blijft; zowel naar elkaar toe, waarbij je elkaar kunt aanmoedigen en stimuleren, als naar buiten toe, bijvoorbeeld richting je (schoon)familie en vrienden.

Hoe verleidelijk het soms ook is, probeer te voorkomen dat je je hart lucht bij een vriend of vriendin op een manier waarmee je mogelijk je relatie onder druk zet. Bedenk  hoe het zou zijn als de ander jouw kritiek of ergernissen zou kunnen horen. Zou je het dan nog steeds zo formuleren?

Een andere valkuil die de team spirit in de weg kan zitten, is om jouw eigen situatie te vergelijken met die van een ander. In gesprekken onderling kunnen mensen een rooskleuriger beeld schetsen van hun relatie. Daarnaast kan je ook door social media een inkijkje krijgen bij anderen. Vergeet dan niet dat mensen zich op social media vaak van hun beste kant laten zien en dat dit dus niet per definitie een realistisch beeld geeft. Niet voor niets kennen wij het spreekwoord dat het gras bij de buren altijd groener is.

 

Life changing events

Tijdens ons leven kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die worden omschreven als ‘life changing events’. Denk hierbij aan een verhuizing, een nieuwe baan, het verlies van een dierbare of het krijgen van kinderen.

Tijdens deze gebeurtenissen verandert je leven dusdanig dat je de impact niet moet onderschatten. Bij pijnlijke life changing events is er vaak sprake van verlies. Om een verlies te verwerken, ga je door een rouwproces. Dit proces is belangrijk om goed verder te kunnen gaan in je leven, je relatie, vriendschapen en/of werk. Tijdens een life changing event is het van belang om te realiseren dat iedereen anders omgaat met verandering en op zijn of haar eigen tempo verlies verwerkt. Helaas heb ik in verschillende dossiers gezien dat mensen elkaar na een verdrietige gebeurtenis gaandeweg kwijtraken doordat zij onvoldoende met elkaar communiceren. Dat geeft mij dan vaak een spijtig gevoel omdat ik weet dat het ook anders had kunnen lopen. Door met elkaar te blijven praten en elkaar de ruimte te geven, ook al is dit moeilijk, kan er een gevoel van verbondenheid ontstaan en begrip voor elkaars positie.

Het krijgen van kinderen wordt ook vaak aangeduid als een life changing event en het is bekend dat de zorg voor kinderen van grote invloed kan zijn op je relatie. Kinderen kunnen je dichter bij elkaar brengen, maar ook juist van elkaar vervreemden. Bijvoorbeeld als één van de twee het gevoel heeft dat de zorg voor de kinderen niet gelijkwaardig is verdeeld of indien jullie een andere kijk hebben op de opvoeding van jullie kinderen. Probeer er voor te zorgen dat je naast aandacht voor je kinderen, ook voldoende aandacht aan je partner besteedt.

 

Tot slot

 

Hoe ouder we worden, hoe meer we ons realiseren dat het leven met de nodige uitdagingen komt. Dit geldt ook voor een relatie. Het is de vraag of het alle dagen perfect moet zijn. Mijn belangrijkste advies is dan ook te blijven werken aan je relatie en, in welke taal van de liefde dan ook, aan je partner te laten weten dat je hem of haar liefhebt.

 

P.S. Mocht je naar aanleiding van bovenstaande tips nog extra handvatten willen, denk er dan eens over om, samen of alleen, contact op te nemen met een relatietherapeut.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten