Dag van het Gezin

In 1993 heeft de Verenigde Naties 15 mei uitgeroepen als de ‘‘International Day of Families’’. Deze dag wordt vanaf 1994 gevierd. Op de Internationale Dag van het Gezin staan we stil bij het belang van het gezin voor de samenleving.

Dag van het Gezin

De dag valt tussen Moederdag en Vaderdag in. Het is een dag waarop mensen bewust tijd met hun familie kunnen doorbrengen. Dit kan met de familie zijn waarin je bent geboren. Het kan ook met mensen die je gaandeweg als familie bent gaan beschouwen. Ook wordt op deze dag aandacht gevraagd voor zaken rondom het gezin en de sociale, economische of demografische ontwikkelingen die van invloed zijn op gezinnen wereldwijd.

Ook bij ons werk als familierechtadvocaat hebben wij aandacht voor het gezin. Al jaren wordt gesproken over het gezin als hoeksteen van de samenleving. Maar wat betekent een echtscheiding dan voor een gezin?

Bij de ontwikkeling van je eigen identiteit speelt het gezin waar je uit komt vaak een belangrijke rol. Bij een echtscheidingsprocedure kan het daarom goed zijn om stil te staan uit wat voor gezin jij komt en wat voor gezin je nu zelf vormt met jouw partner en kinderen. Hoe functioneerde dit gezin en hoe zal dit na de echtscheiding zijn? Ook al ga je als partners scheiden, je blijft altijd ouder. Daarom is het belangrijk om goed voor ogen te hebben hoe je zou willen dat het gezin er na de echtscheiding uitziet.

Er zijn families waarin we geboren worden en families die we zelf vormen. We hopen dat jullie op de Dag van het gezin tijd door kunnen brengen met de mensen die jullie dierbaar zijn.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten