Toch een ontslagvergoeding na ontslag op staande voet?

Een ontslag op staande voet krijgen en toch aanspraak hebben op een ontslagvergoeding?  Dit lijkt een onwerkelijke combinatie. Toch is het een reële mogelijkheid, zelfs als een rechter oordeelt dat het ontslag geldig is. Wat zijn de rechten van een werknemer bij ontslag?

Toch een ontslagvergoeding na ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet: wat nu?

Als een werknemer op staande voet ontslagen wordt, dan is het verstandig een procedure te starten. Hij verliest na het ontslag namelijk niet alleen zijn inkomen, maar ook zijn recht op een WW-uitkering. De kantonrechter beoordeelt eerst of de werkgever de vergaande maatregel van het ontslag op staande voet wel mocht doorvoeren. Daarna komt aan de orde of de werknemer nog recht heeft op vergoedingen.

Terecht ontslag?

Het ontslag is terecht als de kantonrechter vindt dat niet van de werkgever kon worden verwacht het dienstverband voort te zetten. Dat is het geval als de gedragingen van de werknemer ernstig genoeg zijn. Of daarvan sprake is, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Als ook aan de overige vereisten voor het ontslag is voldaan, dan laat de rechter het ontslag in stand. De werknemer heeft dan geen recht op zijn loon over de periode na het ontslag en krijgt geen WW-uitkering.

Ontslagvergoeding

Maar, ook al zijn de gedragingen nog zo ernstig, het is goed mogelijk dat de rechter toch een ontslagvergoeding, te weten de transitievergoeding, toekent. De wetgever heeft bepaald dat aan de werknemer alleen geen transitievergoeding toekomt als hij ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld. Van ernstige verwijtbaarheid van een werknemer is niet zo snel sprake. De werknemer die terecht op staande voet ontslagen is, handelt niet per definitie ernstig verwijtbaar. De Hoge Raad heeft dit uitgemaakt.

Conclusie 

Dit betekent dat een transitievergoeding dus ook verschuldigd kan zijn bij een geldig gegeven ontslag op staande voet. Bent u op staande voet ontslagen? Bel gerust! Onze arbeidsrechtspecialisten bekijken graag voor u of u in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding.

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek of bel 040–244 89 70.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten