Rechtsverwerking

Inleiding

In gerechtelijke procedures doen partijen, die een wettelijke of contractuele verplichting hebben ten opzichte van een andere partij, nog al eens een beroep gedaan op rechtsverwerking. Wat is dit nu precies?

Rechtsverwerking

Definitie

Rechtsverwerking is gebaseerd op de werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:2 lid 2 en artikel 6:248 van het Burgerlijk Wetboek). Volgens vaste rechtspraak vereist rechtsverwerking dat de gerechtigde zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht. Van een dergelijke onverenigbaarheid is volgens de Hoge Raad sprake in twee gevallen. Ten eerste, als bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn recht niet meer uitoefent (of zal uitoefenen). Ten tweede als de positie van de wederpartij onredelijk wordt benadeeld in geval de gerechtigde zijn recht alsnog uitoefent. Voor het slagen van een beroep op rechtsverwerking moet sprake zijn van een gedraging van de gerechtigde. Enkel tijdsverloop dan wel louter stilzitten is onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen.

Praktijk

In de praktijk slaagt een beroep op rechtsverwerking niet gemakkelijk. Dit blijkt wel uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 26 december 2016.

In die zaak deed de koper van een kavel met vakantiewoning een beroep op de wettelijke bedenktijd van artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek. In dat wetsartikel is kortgezegd bepaald dat een particuliere (= niet professionele) koper van een woning gedurende drie dagen na de terhandstelling van de koopakte het recht heeft om de koop, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Deze koper had, ná zijn buitengerechtelijke ontbinding van de koopovereenkomst, nog per e-mail nadere afspraken had gemaakt met de verkoper. Daarbovenop verrichtte hij zelfs nog een bij de koop overeengekomen aanbetaling ad € 23.000,00 (20% van de koopsom). Desondanks werd een beroep van de verkoper op rechtsverwerking niet door het gerechtshof gehonoreerd. Eerder deed de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Zutphen, dat wel. De verkoper werd uiteindelijk veroordeeld tot terugbetaling van de aanbetaling en tot betaling van de (relatief hoge) buitengerechtelijke- en proceskosten.

Ondergetekende was in de beroepsprocedure (die voor het gerechtshof) de advocaat van de winnende partij, de koper.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt wel dat een beroep op rechtsverwerking een hoge bewijslast met zich mee brengt. Daar wordt in de praktijk niet gauw aan voldaan. Daarom is het raadzaam dat men niet al te snel hoog inzet op rechtsverwerking.

Meer weten over ondernemingsrecht? Bel ons gerust!

___________________________________________________________________

Dit nieuwsbericht is misschien niet meer up to date. Voor de huidige informatie kunt u het beste contact met ons opnemen.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

|
Claassen Advocaten